Nameni 0,5 % dohodnine za društvo

Vsak zavezanec za dohodnino lahko del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5 %) nameni za donacije organizacijam, ki delujejo s splošno koristnim namenom

Kako doniram :

V ta namen mora (kadarkoli želi) izpolniti poseben obrazec, ki se imenuje »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« in ga poslati na svoj pristojni finančni urad. Zahteva se bo upoštevala za tisto odmerno leto, v katerem je bila poslana.

Povedano drugače: zahteva, ki se pošlje v letu 2017, se bo upoštevala pri odmeri dohodnine za leto 2017, ki pa se izvaja v letu 2018.

Enkrat že vložena zahteva velja za nedoločen čas. To pomeni, da je ni treba vlagati vsako leto.

Kaj donacija pomeni za mojo odmero :

Višina donacije je odvisna od višine odmerjene dohodnine. Donacija ne vpliva na višino vračila ali doplačila dohodnine zavezanca.

Na primer: tisti, ki se odloči za takšen način doniranja, ne bo v ničemer finančno prikrajšan.

Če se za donacijo ne odloči, gre 0,5 % od odmerjene dohodnine (skupaj z ostalimi 99,5 %) v proračun RS.

Podatki
  • Ime upravičencaAlpsko društvo Stratus
  • Davčna številka56530838

Stratus
kibuba_logo_photo

Iskrena hvala za pomoč ter sodelovanje.